Aktuální projekty

Hrajeme si a sportujeme bez hranic

Předmětem projektu, který navazuje na úspěšnou spolupráci z minulých let, je realizace tří samostatných aktivit, které proběhnou zrcadlově na české i rakouské straně hranice v roce 2018. Jedná se o pohádkový les, závody horských kol a legohrátky.